skFORT
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ»
08711, Київська область, Обухівський район
смт. Козин, вул. Київська 107-Б
тел. (044) 244-63-51, (050) 443-36-43

Режим роботи ПрАТ "СК" ФОРТ" :
Робочі дні : З понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 ( обідня перерва з 12:00 по 13:00).
Вихідні: Субота, неділя.
Ліцензії на страхування.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ.
Річна фінансова звітність за 2017 рік: Форма 1. Баланс, Форма 2. Звіт про фінансові результати, Форма 3. Звіт про рух грошових коштів, Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців, Звіт про корпоративне управління страховика, ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2016 рік: Форма 1. Баланс, Форма 2. Звіт про фінансові результати, Форма 3. Звіт про рух грошових коштів, Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців, Звіт про корпоративне управління страховика, ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2015 рік:
Форма 1. Баланс,
Форма 2. Звіт про фінансові результати,
Форма 3. Звіт про рух грошових коштів,
Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців,
Звіт про корпоративне управління страховика,
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2014 рік:
Форма 1. Баланс,
Форма 2. Звіт про фінансові результати,
Форма 3. Звіт про рух грошових коштів,
Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців,
Звіт про корпоративне управління страховика,
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2013 рік:
Звіт про фінансові результати,
Звіт про рух грошових коштів,
Звіт про власний капітал за 12 місяців,
Звіт про корпоративне управління страховика,
Баланс,
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2012 рік:
Форма 1,
Форма 2,
Форма 3,
Форма 4,
Форма 5,
ПРИМІТКИ,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2012 рік
Річна фінансова звітність за 2011 рік:
Форма 1,
Форма 2,
Форма 3,
Форма 4,
ПРИМІТКИ,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФОРТ», код ЄДРПОУ 30838106

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФОРТ» діє на ринку страхових послуг України з 2000 року.
Розмір статутного фонду становить більше 8 433 100 грн.
Мiсцезнаходження та контакти ПрАТ «СК «ФОРТ» :
08711, Київська область, Обухівський район
смт. Козин, вул. Київська 107-Б (код території за КОАТУУ 3223155400)
тел. (044) 244-63-51, (050) 443-36-43

ПрАТ «СК «ФОРТ» має 11 безстрокових ліцензій на здійснення 21 видів добровільного і обов’язкового страхування.
Ліцензій, які видаються іншими органами (не в Держфінпослуг) не має.
Неодноразово ПрАТ «СК «ФОРТ» ставав Лауреатом та Переможцем конкурсу «100 кращих товарів України за здійснення різних видів страхування.
Відокремлених підрозділів не має.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ» (надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б , повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 листопада 2018 року об 14:00 год. за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 листопада 2018 р.

Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується о 13:45 у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу шляхом внесенням іншого додаткового капіталу за рахунок внесків засновників та учасників понад розмір статутного капіталу і без рішення про його збільшення й перереєстрацію з подальшим відображенням в обов’язковій звітності товариства. Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Голосування по всім питанням, які будуть винесені на голосування проводити відкритим способом. «Одна акція – один голос» - без будь-яких обмежень для акціонерів.

Призначити лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Андрійчук Оксана Костянтинівна

  1. Обрати Головою Зборів Прусс Олег Васильович.

  2. Обрати секретарем Зборів Демченко Наталію Миколаївну.

  3. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати протокол Зборів.Проект рішення з другого питання порядку денного: 

Виконати норматив платоспроможності та достатності капіталу згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.18р. «Про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» у розмірі 9 000 000,00 гривень нормативного обсягу активів станом на 31 грудня 2018 року, шляхом внесенням іншого додаткового капіталу за рахунок внесків засновників та учасників понад розмір статутного капіталу і без рішення про його збільшення й перереєстрацію з подальшим відображенням в обов’язковій звітності товариства.

Внесення іншого додаткового капіталу здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривня) та/або в іноземній валюті (долари США). Грошові кошти в національній валюті та іноземній валютах перераховуються на рахунок Товариства.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в якості іншого додаткового капіталу Товариства, перераховуються у національну валюту  України за офіційним курсом валюти, встановленим Національним Банком України станом на день внесення.

Проект рішення з третього питання порядку денного:   1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  2. Надати повноваження Голові Правління товариства – Підгайному Д.Г. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні документи.Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах буде проводитися за адресою проведення загальних зборів 16.11.2018 року з 13-00 до 13-45.

Для участі у позачергових загальних зборах необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 12.11.2018 р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б, зал 1.

Контактна особа – Підгайний Дмитро Григорович, т. (050) 443-36-43

Крім того за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то вони будуть надруковані в газеті «Відомості НКЦПФР» не менш ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному сайті Товариства http://www.skfort.puhi.info

Телефон для довідок: т. (050) 443-36-43

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано

09.10.2018р. у №193 газеті «Відомості НКЦПФР»Наглядова рада Товариства